Web sahypalarymyza hoş geldiňiz!

ÖNÜMLER

BIZ hakda

KOMPANI PRA PROFILI

    ce130ff32c7a411ff3b8e92bc09b29c

Trenfull, poroşok barlag enjamlary, wakuum konweýer enjamlary, garyşyk enjamlary we umumy çözgütleri awtomatlaşdyrmak boýunça ýöriteleşen kärhana.Ygtybarly hil we ösen tehnologiýa bilen önümlerimiz içerki we daşary ýurtly müşderileriň arasynda gowy abraýdan peýdalanýar.

Önümlerimiz şulary öz içine alýar: ultrases ulgamy enjamlary, üç ölçegli aýlawly titreýän ekran, çyzykly ekran, swing ekrany, göni ekran, 450 süzgüç ekrany, synag ekrany we ş.m .;vakuum geçiriji enjamlar: elektrik vakuum iýmitlendiriji maşyn, pnewmatik vakuum iýmitlendiriji garyşyk enjamlary: goşa konusly mikser, V görnüşli mikser, üç ölçegli mikser, gorizontal lenta mikser, bir konusly iki nurbatly mikser we ş.m.

HABARLAR

habarlar01

Poroşok barlaýyş enjamlary, wakuum konweýer enjamlary, garyşyk enjamlary we umumy çözgütleri awtomatlaşdyrmak boýunça ýöriteleşdirilen içerki kärhana.Ygtybarly tehniki goldawa daýanmak bilen, önümler içerki we daşary ýurtly müşderiler tarapyndan ykrar edildi.

Goşa konus mikseriniň ulanylyşy we işleýiş başarnyklary bilen tanyşlyk
Jübüt konus garyndysy, senagat pudagynda giňden ulanylýan mehaniki enjamlaryň bir görnüşidir....
3D mikseriň artykmaçlyklary we gurluş aýratynlyklary haýsylar?
Üç ölçegli mikseriň köp artykmaçlygy we ýokary garyşyk netijeliligi bar.T bilen deňeşdirilende ...