Web sahypalarymyza hoş geldiňiz!

Süýt tozy ýa-da şire süzgüji üçin 450 wibrasiýa süzgüji elek

Gysga düşündiriş:

Gysgaça syn 450 görnüşli süzgüçli ekran, bir gatly barlag we poroşok we suwuklygy süzmek üçin amatly we az hapa we az çykarylýan süýümli materiallar üçin amatly.

Çykyş

Motor güýji

Ekranyň diapazony

1200kg / sag

0,18 kw

0.038-3mm

Aýratynlyklary Hereket etmek aňsat pes sesli, ýokary netijelilikli, kiçijik süzgüçli enjam
Arza Süýt, boýag, dyrnak tozy, plastmassa bölejikleri, kömür süýümi, batareýa tozy, kir ýuwujy we beýleki materiallar.
Saýlaw nokatlary
Material klassifikasiýa Poslamaýan polatdan, poslamaýan polatdan + uglerod polatdan (bahasy poslamaýan polatdan arzan bolar)
düzmek Çykyş plýus klapan, trolleý, Ekranyň çarçuwasy beýgeldi, hereket edýär
   Zawodda göni satuw satuwdan soň kepillik Bir ýyl kepillik

Iş prinsipi

450 görnüşli süzgüç ekrany süzgüç we barlag enjamy hem diýilýär.Bu enjam, ykjam amallary ýeňilleşdirmek üçin döredilen ýokary netijelilik, pes ses, kiçi göwrümli titreýän barlag enjamlary bolan ýörite güýç generatorynyň umumy täze görnüşini kabul edýär.

2 (1)

450 görnüşli süzgüç ekrany titremäniň çeşmesi hökmünde dik titremäniň hereketlendirijisiniň täze görnüşini kabul edýär.Wertikal yrgyldy motorynyň ýokarky we aşaky uçlary keseligine, dik we ýapgyt üç ölçegli hereketi döredip bilýän eksantrik agramlar bilen enjamlaşdyrylandyr we tolgundyryjy güýç kabul ediş plastinkasy arkaly ekranyň çarçuwasyna geçirilýär.we ajaýyp baha bermek üçin materiallar.Upperokarky we aşaky eksantrik agramlaryň faza burçuny sazlamak bilen, materialyň doly klassifikasiýa edilmegini üpjün etmek üçin ekranyň üstündäki materialyň hereket traýektoriýasy üýtgedilip bilner.

Önümiň artykmaçlyklary

Fil Süzgüç ekranynyň deşikleri petiklenmeýär we poroşok uçmaýar we 400 mesge eltip bolýar.

Screen Ekrany üýtgetmek aňsat, işlemek ýönekeý we arassalamak aňsat.

● Haramlyklar we gödek materiallar awtomatlaşdyrylyp bilinýän awtomatiki usulda boşadylýar.

● Ownuk ululygy, ýeňil agramy giňişligi doly ulanyp biler, hereket etmek aňsat.

Any Islendik granula, poroşok we mukus üçin ulanylýan ýokary elek we süzgüç netijeliligi.

Fil Süzgüç ekranynyň özboluşly tor çarçuwasynyň dizaýn gurluşy, ekran meshi uzak wagtlap ulanylyp bilner we mesh üýtgetmek aňsat.

Any Islendik poroşok we mukus üçin amatly ýokary netijelilik süzgüçli elek, ykjam we çydamly dizaýn.

2 (6)

Tehniki parametr

2 (3)

ADY

UNIT

Parametrler

Adaty elek çarçuwasynyň belgisi

s

1

Ekranyň ululygy

mm

0.038-5

Şowhun

dB

≤85

Amplituda

mm

≤5

Motor

Naprýa .eniýe

V

380

Rotaing tizligi

rpm

1450

Kuwwat

kw

0.18

Haryt maglumatlary

2 (2)

Arza diapazony

Materiallar: boýag, syýa, reňk pastasy, boýag, lateks boýag, alýumin tozy pastasy, krahmal, soýa süýdü, miwe suwy, içgi, süýt önümleri, ýakymly ys, palçyk, pulpa, galyndy suwuklygy, Hytaý we Günbatar derman suwuklygy we ş.m.

2 (5)
2 (4)

  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň