Web sahypalarymyza hoş geldiňiz!

Matça tozy ýa-da granulany barlamak üçin poslamaýan polatdan aýlanýan titreýän ekrany sazlaň

Gysga düşündiriş:

Iş prinsipi:Üç ölçegli aýlaw titremesi ekrany tolgundyryjy çeşme hökmünde dik hereketlendirijini ulanýar we hereketlendirijiniň aýlaw hereketini keseligine, dik we ýapgyt üç ölçegli herekete öwürmek üçin motoryň ýokarky we aşaky uçlarynda eksantrik agramlar oturdylýar, soň bolsa bu hereketi ekrana geçiriň, materialy ekranyň üstündäki hereketi giňeldýär, şonuň üçin titreýän ekranlaryň bu tapgyryna aýlanýan titreýän ekranlar diýilýär.Aýlanýan yrgyldy ekrany materialyň uzak işlemeginiň we ekranyň ýokary ulanylyş tizliginiň artykmaçlyklaryna eýedir.Agramlaryň ýokarky we aşaky uçlarynyň faza burçuny sazlamak, materialyň ekranyň üstündäki hereket traýektoriýasyny üýtgedip biler.Gowy materiallary we materiallary ähtimallyk barlagyny, bahalandyrmagy ýerine ýetirip biler.

Arza diapazony:azyk senagaty, kagyz senagaty, metallurgiýa senagaty, derman senagaty


Önümiň artykmaçlyklary

● Islendik bölejik, poroşok, mukus belli bir aralykda barlanyp bilner.

1000 1000 mesh ýa-da 0,002 mm ýaly eliň, 2 mikron ýaly süzüň.

● Bahalandyrma elek, bir-bäş gat ekran toruny ekrana çykaryp biler we bir wagtyň özünde iki-alty synplary tertipläp ýa-da süzüp biler.

● efficiencyokary netijelilik, ykjam we çydamly dizaýn, ekrany üýtgetmek aňsat, işlemek aňsat, arassalamak aňsat

● Aýlanýan titreýän ekran hapalary we gödek materiallary awtomatiki çykarýar we üznüksiz işläp biler.

Frame Çarçuwanyň çarçuwasynyň dizaýny, ekranyň meshini uzak wagtlap ulanyp bolýar we tor çalt üýtgedilip bilner, bary-ýogy 3-5 minut.

● Ownuk ululyk, ýer tygşytlamak, hereket etmek aňsat.

Giň gerim

barlag materiallary

Ekrany çalyşmak aňsat

Köp gatlakly klassifikasiýa süzgüji

Adam zähmetini tygşytlaň

Islendik bölejik, poroşok, mukus belli bir aralykda barlanyp bilner

Tamamlamak üçin 3-5 minut çalşyp bolar

Ekranyň bir-bäş gatyny elläp bilýär

Sub-enäniň dizaýny, ekrany çalyşmak üçin az işgär, wagt tygşytlamak

Iş prinsipi

Aýlanýan yrgyldy ekrany işe başlansoň, kuwwat enjamy dürli fazaly titreýän motoryň ýokarky we aşaky uçlarynda eksantrik bloklardyr.Speedokary tizlikli ýerleşdiriş sebäpli birleşýän inertial güýç emele gelýär.Elekiň hereketi bilen, yzygiderli jogap berýär we ekranyň üstündäki materiallar ekranyň gutusy bilen ugrukdyryjy we işjeň hereket edýär, şol döwürde ekranyň üstündäki deri duralgasyndan has kiçi materiallar bolýar. ekranyň deşiklerinden aşaky gatlaga düşüň., elekiň aşagyndaky material boluň we elek üstündäki duralgadan has uly material, barlag işini tamamlamak üçin üznüksiz bökmek hereketinden soň çykaryş portundan çykarylýar.Aýlanýan titreýän ekranyň titreýän bedeniniň hereket traýektoriýasy kosmosda çylşyrymly üç ölçegli egridir.Gorizontal tekizliginde bu egriniň proýeksiýasy tegelek bolup, iki dik tekizligiň proýeksiýasy iki meňzeş ellipsdir.Iş ýüzünde, yrgyldy motorynyň ýokarky we aşaky uçlarynda eksantrik bloklaryň otnositel fazasyny sazlamak bilen, dürli barlag amallaryna ýetmek üçin ekranyň üstündäki materialyň hereket traýektoriýasy üýtgedilip bilner.

58

Önüm aýratynlyklary

Wibrasiýa ekrany jikme-jiklikleri (1)
Wibrasiýa ekrany jikme-jiklikleri (2)
Wibrasiýa ekrany jikme-jiklikleri (3)

Tehniki parametr

Model

Daşky çarçuwanyň diametri (mm)

Ekranyň diametri (mm)

Iýmit bölejikleriniň iň ýokary ululygy (mm)

Ekranyň meshi

gatlaklary

Wibrasiýa wagtlary

kuwwat (KW)

CF-XZS-106

00600

560

< 10

2-800

1-5

1440

0.55

CF-XZS-108

00800

760

< 20

2-800

1-5

1440

0.75

CF-XZS-110

0001000

950

< 20

2-800

1-5

1440

1.1

CF-XZS-112

001200

1150

< 20

2-800

1-5

1440

1.5

CF-XZS-115

001500

1430

< 20

2-800

1-5

1440

2.2

CF-XZS-118

001800

1700

< 30

2-800

1-5

1440

3

CF-XZS-120

0002000

1910-njy ýyl

< 30

2-800

1-5

1440

4

Arza materialy

Materiallar: Pigment, mikrop tozan, boýag, gazlandyrylan kül, limon tozy, Şeker, duz, aşgar, monosodium glutamat, süýt tozy, soýa süýdü, hamyrmaýa, miwe suwy, soýa sousy, sirke we ş.m. örtük boýag, palçyk palçyk, gara we ak likwid

Çig material granulalary

Çig material granulalary

Monah miwesi

Monah miwesi

Pb3O4

Pb304

pigment

Pigment

Mis tozy

Opperokarky poroşok

Un

Un

1

Volfram tozy

polimer (1)

Plastiki bölejikler

Süýjüdiriji poroşok

Süýjüdiriji

nukleotid

Nukleotidler

Wideo


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň